Ermeni Büyüsü

Ermeni ismi verilen bu büyü çeşidi ayrılan çiftleri geri birleştirebilmek amacıyla
uygulanmaktadır. Dinlere göre değişik uygulanma halleri olan Ermeni Büyüsü nün Hristiyan
dinine tabi olan büyücülerin uygulaması farklı gösterirken, İslam dinine tabi olan büyücülerin
de yine uygulama ve yapım çeşitleri farklılık göstermektedir. Çünkü Ermeni Büyüsü yapılırken
ruhani, yani enerji olarak var olan ama normal bir insanda göz perdesi olduğu için
göremediği, ancak büyücü ve medyum hocaların görebildiği varlıkların kullanılması ile
uygulanan bu büyüde Hristiyanlar, Hristiyan olan ruhani varlıkların yardımı ile yaparken,
Müslümanlar ise Müslüman olan ruhani varlıklardan destek alarak uygulamaktadır. Birçok
Hristiyan büyücüler ya da medyumlarca bu büyüyü Müslüman olan islam dinine tabi
hocaların uygulayamayacağını söylese bile bu doğru bir bilgi değildir. Yalnızca Ermeni Büyüsü
değil, tüm büyüler herhangi bir dinsel ayrım gözetmeden uygulanabilmektedir. Örnek olarak
Hintlilerin dahi uygulayabildiği büyüler bulunmaktadır. Burada önemli olan doğru büyü için
doğru enerji varlığından yardım almaktır. Bu sebepten ötürü de Ermeni Büyüsü dini olarak
farklı ritüeller uygulanarak yapılsa bile ortak noktada yine aynı enerji varlıkların farklı dinde
olanlarının çağrılması ile uygulanabilmektedir.